Oslo Rådhus møtesenter

Det nye møtesenteret i Oslo Rådhus ble oppført i 2019 av Finstad & Jørgensen hvor Aluko fikk æren av å levere innvendige glassvegger/dører.